top of page
 • Facebook - White Circle
 • Twitter - White Circle
 • Google+ - White Circle
 • LinkedIn - White Circle
Invertoare monofazice - afla detalii

invertoare monofazice

Invertoare cu acumulatori - afla detalii
invertoare cu acumulatori

garanție

25

ani

Invertoare trifazice - afla detalii

invertoare trifazice

Panouri fotovoltaice

detalii

1
Panou Monocristalin PREMIUM 305W
HT-SAAE-300W-1.jpg

Conversiune înaltă 

și calitate superioară

 • Conversiune înaltă de până la 18,67% datorită unei tehnologii de producţie de ultimă oră

 • Extrem de rezistent la  degradare în timp, performanţă excelentă la temperaturi ridicate sau iluminare scăzută

 • Ramă  de încastrare robustă din Aluminiu, și sticla de protecție călită rezistentă la sarcini de vânt 2400Pa şi zăpadă 5400Pa

 • Rezistenţă înaltă la amoniu şi săruri

 • Valori de toleranţă admisă pozitivă 0 ~ +3 %

Care sunt costurile ?

Kit 1Kwh

€1400

 • 4 x Panouri 275W

 • 1 x Invertor 1100W

 • Elemente de fixare Aluminiu

 • Cablu alimentare 4-6mm

 • Conectori

 • Montaj

 

Garanție 10 ani

Kit 3Kwh

€4000

 • 10 x Panouri Amerisolar 305W

 • 1 x Invertor 3000W

 • Elemente de fixare Aluminiu

 • Cablu alimentare 4-6mm

 • Conectori

 • Montaj

 

Garanție 10 ani

Kit 5Kwh

€6000

 • 16 x Panouri Amerisolar 305W

 • 1 x Invertor 5000W

 • Elemente de fixare Aluminiu

 • Cablu alimentare 4-6mm

 • Conectori

 • Montaj

Garanție 10 ani

Coeficient de conversiune înalt 16,9%

Panourile fotovoltaice

AMERISOLAR cu conversiunea de 16,90% datorită tehnologiilor moderne de producție

Calitate și proprietăți

exclusive

Rezistență extraordinară la degradare în timp, performanţă excelentă la temperaturi ridicate sau iluminare scăzută.

Durabilitate și

fiabilitate

Ramă  de încastrare robustă din Aluminiu, și sticla de protecție călită rezistentă la sarcini de vânt 2400Pa şi zăpadă 5400Pa

Rezistență extremă factorilor fizici și chimici

Rezistență înaltă la amoniu și săruri pentru zeci de ani de exploatare fără griji ...

Model de conectare a panourilor fotovoltaice

Energia electrică este generată pe parcursul zilei, noaptea consumatorii casnici sunt alimentați din rețea. 

Se utilizează energia electrică generată de panouri, cu posibilitatea alimentării suplimentare din rețeaua furnizorului, iar la generarea unui exces de energie electrică există posibilitatea injectării acestui surplus în rețea.

CARE ESTE PROCEDURA DE LUCRU ?

01

ANALIZA OBIECTULUI

fiecare caz este analizat în parte de specialiștii noștri

02

SPECIFICAȚII

se elaborează specificația pentru obiectiv

03

MONTAJ

panourile sunt montate conform proiectului

04

GARANȚIE

după darea în primire a obiectivului primiți garanție 12 ani

Comandă consultanța

str. Petricani 5/1, Chișinău, Moldova

+373(22) 539-541

 • White Twitter Icon
 • White LinkedIn Icon
 • White Facebook Icon
 • White Google+ Icon

Mesaj expediat

Articolul 39

LEGE Nr. 10 
din  26.02.2016

privind promovarea utilizării energiei 
din surse regenerabile

Contorizarea netă a energiei electrice din surse regenerabile

 (1) Consumatorul final, deţinător al centralei electrice, care produce energie electrică din surse regenerabile pentru uz propriu este în drept să livreze în reţeaua electrică surplusul de energie electrică produsă. Furnizorul de energie electrică la tarife reglementate este obligat, la solicitarea consumatorului final, să încheie un contract corespunzător pentru aplicarea mecanismului contorizării nete în condiţiile prezentei legi.
    (2) Consumatorul final, deţinător al centralei electrice, care solicită contorizarea netă a energiei electrice din surse regenerabile trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:  
    a) energia electrică trebuie să fie produsă numai din surse regenerabile de energie; 
    b) centrala electrică trebuie să dispună de o putere instalată de pînă la 100 kilowați, dar nu mai mare decît puterea contractată cu furnizorul de energie electrică la tarife reglementate;
    c) centrala electrică trebuie să fie conectată la reţeaua electrică şi să funcţioneze în mod paralel şi sincron cu aceasta;
    d) centrala electrică trebuie să fie echipată cu un mecanism de protecţie care să deconecteze automat centrala electrică de la reţeaua electrică şi să întrerupă livrarea energiei electrice în reţea în cazul în care este întreruptă livrarea energiei electrice către consumatorul final, deţinător al centralei electrice. 
    (3) Centrala electrică trebuie să fie echipată cu echipament de măsurare, instalat din contul consumatorului final, deţinător al centralei electrice, care să înregistreze diferenţa dintre cantitatea de energie electrică livrată în reţeaua electrică şi cantitatea de energie electrică consumată din reţeaua electrică de către consumatorul final în cauză. Pentru măsurarea fluxurilor de energie electrică poate fi utilizat fie un contor bidirecţional, care înregistrează cantitatea de energie electrică consumată din reţeaua electrică şi, respectiv, cantitatea de energie electrică livrată în reţeaua electrică, fie două contoare unidirecţionale, care să înregistreze separat cantitatea de energie electrică consumată din reţeaua electrică şi, respectiv, cantitatea de energie electrică livrată în reţeaua electrică.
    (4) Calculul energiei electrice prin aplicarea contorizării nete se efectuează după cum urmează:
    a) în cazul în care, la sfîrşitul lunii, cantitatea de energie electrică consumată de consumatorul final, deţinător al centralei electrice, depăşeşte cantitatea de energie electrică livrată în reţeaua electrică, consumatorul final în cauză va achita furnizorului de energie electrică la tarife reglementate doar diferența dintre cantitatea de energie consumată și cea livrată la tarifele la care furnizorul furnizează energie electrică consumatorilor finali din aceeaşi categorie;
    b) în cazul în care, la sfîrşitul lunii,  cantitatea de energie electrică pe care consumatorul final, deţinător al centralei electrice, a primit-o de la furnizor este mai mică decît cantitatea de energie electrică livrată în reţeaua electrică, furnizorul de energie electrică va face soldul energiei livrate în reţeaua electrică şi al celei consumate din reţea, iar diferenţa de cantitate va fi inclusă în contul consumatorului final respectiv pentru a fi utilizată în lunile următoare. Dacă, la sfîrşitul anului, furnizorul stabileşte că consumatorul final, deținător al centralei electrice, a livrat în reţeaua electrică o cantitate de energie ce depăşeşte cantitatea de energie electrică ce a fost consumată din reţea, acest furnizor este obligat să determine şi să achite consumatorului final respectiv contravaloarea energiei electrice neutilizate la preţul mediu de procurare a energiei electrice pe piaţă, inclus în tariful reglementat de furnizare a energiei electrice consumatorilor finali în anul de gestiune şi publicat de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică pe pagina sa web oficială.
    (5) În cazul în care consumatorul final, deţinător al centralei electrice, reziliază contractul cu privire la contorizarea netă sau se deconectează de la reţeaua electrică, furnizorul de energie electrică este obligat să achite acestui consumator final contravaloarea energiei electrice neutilizate la preţul mediu de procurare a energiei electrice pe piaţă, inclus în tariful reglementat de furnizare a energiei electrice consumatorilor finali în anul de gestiune  şi publicat de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică pe pagina sa web oficială.
    (6) Beneficiază de mecanismul contorizării nete, în baza principiului „primul venit, primul servit”, consumatorii finali, deţinători ai centralelor electrice, care pot livra în reţelele electrice un volum de energie electrică ce nu depăşeşte cumulativ 1% din cantitatea de energie electrică furnizată de furnizorul de energie electrică la tarife reglementate.
    (7) Raporturile juridice dintre furnizorii de energie electrică la tarife reglementate şi consumatorii finali, deţinători ai centralelor electrice, care nu doresc să beneficieze de contorizarea netă sau care nu îndeplinesc condiţiile stabilite în legătură cu mecanismul contorizării nete se stabilesc în conformitate cu principiile şi condiţiile negociate de aceştia, de comun acord, prin încheiere de contracte corespunzătoare.  În acest caz, centralele electrice menţionate trebuie să fie echipate cu instalaţii de protecţie care să  permită deconectarea lor în mod automat de la reţeaua electrică în caz de avarii. 
    (8) Anual, pînă la 30 aprilie, furnizorii de energie electrică la tarife reglementate vor elabora şi prezenta Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică un raport cu privire la contorizarea netă a energiei electrice din surse regenerabile. Raportul va conţine următoarele informaţii pentru anul precedent:
    a) numărul total de consumatori finali, deținători ai centralelor electrice, care beneficiază de contorizare netă, diferenţiat pe tipul sursei regenerabile utilizate;
    b) puterea instalată a centralelor electrice; 
    c) cantitatea de energie electrică (în kilowați-oră) livrată furnizorului de energie electrică la tarife reglementate prin aplicarea mecanismului contorizării nete.

De ce panouri solare?

Câteva date interesante despre energia solară:

1. Soarele are suficientă masă de heliu pentru a oferi Pământului energie pentru încă 5 miliarde de ani, iar la fiecare 15 minute, el emite mai multă energie decât populația Pământului folosește într-un an.
2. Pământul primește aproximativ o jumătate de miliardime de procent din energia solară eliberată, dar această energie este atât de colosală încât, pentru a obține energia dată este necesar să ardem tot petrolul, cărbunele și lemnul de pe planetă.
3. Soarele reprezintă 99,8% din masa totală a sistemului solar, 6000ºC - aceasta este temperatura de pe suprafața lui, iar energia totală a acestuia va topi un cub de gheață de marimea planetei Pământ în doar 30 de minute.

În zilele noastre, tot mai activ se dezvoltă tehnologia de producție a panourilor fotovoltaice. Și dacă în urmă cu doar 10 ani eficiența de producție a curentului electric a unui panou fotovoltaic constituia 8-9%, în zilele noastre acest parametru s-a dublat. Este important să înțelegem că soarele ne oferă o cantitate absolut enormă de energie gratuită care rămâne a fi neevaluată. De aceea montarea unui câmp din panouri solare fotovoltaice reprezintă o investiție de succes pentru viitorul nostru. Panourile fotovoltaice moderne au deja o durată de viață mai mare de 30 ani cu perioada activă de răscumpărare de aprx. 7-10ani. Reieșind din acest fapt panourile sunt o investiție profitabilă în energia renovabilă, energie ecologică pură.
Pe de altă parte, putem considera acest lucru ca un depozit bancar, care apoi pe tot parcursul vieții noastre ne va aduce un profit sub formă de energie electrică pe care o putem utiliza în gospodărie sau injecta în rețea pentru un venit în plus.

17.25kw-School-Solar-Panel-Installation-Leicester2-Uplands-Infant-Junior-School
Napelem_Amerisolar_69kW_928
amerisolar-panels
bekes-megye-napelem-rendszer-kivitelezo-forgalmazo-33kw
Fürstenzell2
bottom of page